ОШ ,,Бора Станковић

тел : 016/ 3488-442
моб: 065/233-6999
e-mail: [email protected]Основна школа  ,,Бора Станковић", у Губеревцу (некадашња ,,Војвода Мишић") датира из далеке 1882. године, са непромењеним седиштем у Губеревцу. Школа је у првом периоду обављала васпитно образову делатност са ученицима до четвртог разреда, да би касније, а на основу потреба и Закона о образовању школа прерасла у осмoгодишњу. Oсновна школа  ,,Бора Станковић", у Губеревцу (некадашња ,,Војвода Мишић") датира из далеке 1882. године, са непромењеним седиштем у Губеревцу. Школа је у првом периоду обављала васпитно образову делатност са ученицима до четвртог разреда, да би касније, а на основу потреба и Закона о образовању школа прерасла у осмогодишњу. 

 

У првобитној школској згради (која је повремено адаптирана) настава се изводила све до школске  1990/91.г.  Нову школску  1990/91.  ученици су  започели у новом и савременом школском објекту.Школа у свом саставу има (једну подручну школу) једно неподељено одељење у Номаници први, други и трећи разред. 
Школу похађају деца из Губеревца, Горњег и Доњег Буниброда, Бадинца и Жижавице од 6.5 - 15  година, и из Номанице 11.5-15 година, а у подручном одељењу у Номаници деца узраста од 6.5-11 година чије је пребивалиште у Номаници. У просторијама централне школе Montre De Luxe раде и две васпитне групе предшколског узраста, а у подручном одељењу у Номаници једна група. 

На богатом путу својих стваралачких педагошких прегнућа школа је оправдала и своју намену и истакнуто место у школству Србије.