Техника и Т.- настава на даљину

Техника и технологија
Транзистори  

Повезивање на платформу за учење 

Линк -наставне јединице за 5-раз