Организација рада

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Основној школи "Бора Станковић" Губеревац.

http://borastankovic.nasaskola.rs/strana/70/PRAVILNIK-O-NACINU-OBAVLjANjA-POSLOVA-JAVNE-NABAVKE-U-Osnovnoj-mkoli-Bora-Stankovic-Guberevac/

Школска администрација
Предлог финансијског плана за 2017.годину
 
Анекс финансијског плана за 2017.годину

Завршни рачун за 2016.годину

Извршење буџета (Образац 5)

Конкурсна документација- екскурзија 2018. година

Позив за подношење понуде 2018.

Неизмирене обавезе за 01.01.2017-31.03.2017.; Образац 2а


Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2017.год.(Образац 5

Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2017.год.(Образац 5)

Неизмирене обавезе за период :01.01.2017-30.09.2017.god.(Oбразац 2a).

Извршење Буџета за период 01.01.2017 - 31.12.2017.год. (Образац 5)

Предлог Финансијског плана за 2018.годину

Одлука о додели уговора 2018. година- екскурзија 

Насловна и последња- биланс стања за 2017.годину

Завршни рачун за 2017. годину   


Насловна страна- Предлог фин.плана за 2018,годину

Извршење буџета (Oбразац 5) за период 01.01.2018 - 31.03.2018.              

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.-31.03.2018.      

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2018. 

Последња страна- Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2018.

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 30.06.2018. 

Последња страна- Извршење буџета за 01.01.-30.06.2018.

План јавних набавки за 2018. годину

Уговор 2018. година- екскурзија

Конкурсна документација- екскурзија 2019

Измена конкурсне документације- екскурзија 2019  

Oдлука о додели уговора- екскурзија 2019

Позив за подношење понуде- екскурзија 2019

Измене и допуне плана јавних набавки за 2018. годину

Aнекс бр.1 финансијског плана за 2018.год.

Анекс бр.2 финансијског плана за 2018. годину

Анекс бр.3 финансијског плана за 2018.год.

Извршење буџета за период (Образац 5) 01.01.2018 - 30.09.2018.

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 30.09.2018.

Задња страна- Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2018

Извршење буџета за период: 01.01.2018.-31.12.2018

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 31.12.2018.

Задња страна- извршење буџета за период 01.01.-31.12.2018.

Предлог Финансијског плана за 2019.годину

Насловна страна- Предлог финансијског плана за 2019. годину

Финансијски план 2019 - усаглашен

Финансијски план за 2019 годину - усаглашен

Завршни рачун за 2018.годину
 
Извршење буџета за период 01.01.-31.01.2019.

Ребаланс 1. финансијског плана за 2019. годину.