Организација рада

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Основној школи "Бора Станковић" Губеревац.

http://borastankovic.nasaskola.rs/strana/70/PRAVILNIK-O-NACINU-OBAVLjANjA-POSLOVA-JAVNE-NABAVKE-U-Osnovnoj-mkoli-Bora-Stankovic-Guberevac/  

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА  

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2023  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2021-2022

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ  И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОШ ,,БОРА СТАНКОВИЋ“ ИЗ ГУБЕРЕВЦА


Школска администрација
Предлог финансијског плана за 2017.годину
 
Анекс финансијског плана за 2017.годину

Завршни рачун за 2016.годину

Извршење буџета (Образац 5)

Конкурсна документација- екскурзија 2018. година

Позив за подношење понуде 2018.

Неизмирене обавезе за 01.01.2017-31.03.2017.; Образац 2а


Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2017.год.(Образац 5

Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2017.год.(Образац 5)

Неизмирене обавезе за период :01.01.2017-30.09.2017.god.(Oбразац 2a).

Извршење Буџета за период 01.01.2017 - 31.12.2017.год. (Образац 5)

Предлог Финансијског плана за 2018.годину

Одлука о додели уговора 2018. година- екскурзија 

Насловна и последња- биланс стања за 2017.годину

Завршни рачун за 2017. годину   


Насловна страна- Предлог фин.плана за 2018,годину

Извршење буџета (Oбразац 5) за период 01.01.2018 - 31.03.2018.              

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.-31.03.2018.      

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2018. 

Последња страна- Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2018.

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 30.06.2018. 

Последња страна- Извршење буџета за 01.01.-30.06.2018.

План јавних набавки за 2018. годину

Уговор 2018. година- екскурзија

Конкурсна документација- екскурзија 2019

Измена конкурсне документације- екскурзија 2019  

Oдлука о додели уговора- екскурзија 2019

Позив за подношење понуде- екскурзија 2019

Измене и допуне плана јавних набавки за 2018. годину

Aнекс бр.1 финансијског плана за 2018.год.

Анекс бр.2 финансијског плана за 2018. годину

Анекс бр.3 финансијског плана за 2018.год.

Извршење буџета за период (Образац 5) 01.01.2018 - 30.09.2018.

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 30.09.2018.

Задња страна- Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2018

Извршење буџета за период: 01.01.2018.-31.12.2018

Насловна страна- Извршење буџета за период 01.01.2018.- 31.12.2018.

Задња страна- извршење буџета за период 01.01.-31.12.2018.

Предлог Финансијског плана за 2019.годину

Насловна страна- Предлог финансијског плана за 2019. годину

Финансијски план 2019 - усаглашен

Финансијски план за 2019 годину - усаглашен

Завршни рачун за 2018.годину
 
Извршење буџета за 01.01.-31.03.2019. године 

Извршење буџета за 01.01.-31.06.2019. године

Ребаланс 1. финансијског плана за 2019. годину.

Предлог финансијског плана за 2020. годину     

Измена финансијског плана за 2019.г у складу са Ребалансом 2
Извршење буџета за период
: 01.01.-30.09.2019.године

Извршење буџета за период 01.01.2019.- 31.12.2019.године 

Усаглашавање финансијског плана по ребалансу 2.

Финансијски план за 2020.годину  

Завршни рачун за 2019.годину  

Извршење буџета за период 01.01.2020.-31.03.2020.         

Извршење буџета за период 01.01.2020. - 30.06.2020. године    

Предлог финансијског плана за 2021.годину  

Измена и усаглашавање Финансијског плана за 2020.годину   

Извршење буџета за период 01.07.2020-30.09-2020  

Измена финансијског плана за 2020. годину у складу са првим ребалансом буџета  

Финансијски план за 2021.годину     

Завршни рачин за 2020.годину    

Извршење буџета за период 01.01.2021 до 31.03.2021  

Извршење буџета за период 01.01.2021 до 30.06.2021  

Предлог финансијског плана за 2022.годину  

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2021. до 30.09.2021. године   

Усаглашавање финансијског плана за 2021 по првом ребалансу   

Извршење буџета за период 01.01.2021. до 31.12.2021.

Финансијски план за 2022.годину   

Завршни рачун за 2021.годину    

Извршење буџета за период: 01.01.2022-31.03.2022 године