Запослени
   
 
Дарко Иванковић
Директор школеВаска Милошевић
Педагог


 
Милена Јовановић Цакић
Наставница биологије


Сања Стевановић
Наставница биологије

 

 
Кристина Тасић
Наставница француског језика


 
Тина Златановић
учитељица

 
Jaсмина Спасић
учитељица 


 
Драгана Тодоровић
учитељица
 
Гроздан Цветковић
учитељ


 
 
Небојша Симоновић
учитељ

 
Снежана Јовић
Наставница енглеског језика

 


Сузана Мићовић
Наставница физике

 
 
Весна Стаменковић
учитељица


 
Милан Станимировић
Наставник физичког васпитања


Александра Павловић
Наставница математике


 
Ана Петровић
Наставница ликовне културе

 
Јован Ивановић
Наставник историје

 
 
Ненед Митровић 
Наставник музичке културе 

 
Иван Ђокић
Наставник физичког васпитања

 
Саша Станковић
Наставник српског језика


 
Јелена Костић
Наставница српског језика


Дејана Станковић Стојковић
Наставница математике 


 
Јелена Господинов
Наставница енглеског језика


 
Снежана Станковић
Наставница географије

 
Миодраг Лазић 
Наставник техничког и информатичког образовања

 

Љубомир Илић
учитељ


 
Срђан Ранђеловић
Логопед

 
Латинка Антанасијевић
Административни радник

 
Љубиша Ђорђевић
Секретар школе

 
Иван Стефановић
Помоћни радник


Бојан Јовановић
Помоћни радник

 
Мира Цакић
Помоћни радник

 
Зоран Ристић
ложач


 
Веселинка Стојиљковић
Помоћни радникДрагана Николић
Наставница српског језика Данијела Михајловић
Наставница веронаукеДанијела Цакић
Библиотекар


Александра Спасић 
Наставница енглеског језикаСузана Станковић
Шеф рачуноводства
Горан Стојковић
Домар
Владимир Цакић
Помоћни радник